Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem danych gromadzonych w serwisie sportowa.tv jest Stream Vibes Sp. z o.o. W kwestii wglądu, zmiany lub usunięcia danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem email: [email protected]. W Stream Vibes jest nim Witold Sokołowski.

2. Cel zbierania danych

Korzystanie z Usług w Serwisie sportowa.tv może wiążać się z podaniem danych osobowych, w tym numeru telefonu Użytkownika. Pobrane przy tej okazji dane przechowujemy starannie i poufnie. Jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę to udostępnione przez niego dane będziemy przetwarzać również w celach marketingowych naszych Usług.

Gdy jakiś Użytkownik skontaktuje się z nami z powodu Reklamacji, dane osobowe tego Użytkownika posłużą do potwierdzenia jego tożsamości lub po prostu w celu udzielenia mu informacji zwrotnej. W takim przypadku przetwarzane są informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

Jeśli jakiś Użytkownik weźmie udział w organizowanym przez Serwis konkursie, jego dane osobowe będą wykorzystane w celu wyłonienia laureata tego konkursu i przekazania mu nagrody.

W końcu, pewne dane osobowe Użytkowników gromadzone są przy użyciu przeglądarki internetowej i służą do badania ruchu w Serwisie, pomiaru efektywności reklam oraz popularności Treści w serwisie. Dane te mogą być również wykorzystane do badania rynku i opinii.

3. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z Serwisu sportowa.tv automatycznie zbierane są takie dane, jak adres IP Użytkownika, adres URL żądanej strony WWW, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego w Serwisie, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu itp. Informacje te mogą być wymagane do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie.

Dodatkowo, podczas przeglądania Serwisu przy użyciu urządzenia mobilnego (np. telefonu) mogą być gromadzone dane o tym urządzeniu, np. identyfikator urządzenia mobilnego (device ID), identyfikator użytkownika (user ID), czy typ i wersja systemu operacyjnego.

4. Czas gromadzenia danych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres 10 lat. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przy czym, czas ten może ulec zmianie w przypadku, gdy istnieje uzasadniony powód np. wynikający z obowiązujących przepisów prawa, ze względów rachunkowych, czy podatkowych.

5. Prawa Użytkowników

Każdemu Użytkownikowi, jako podmiotowi danych osobowych przysługują nst. prawa:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo uzyskania kopii danych
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego np. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego)
 • prawo do wycofania zgody (jeśli dane są przetwarzane na jej podstawie lub w celu realizacji Umowy oraz świadczenia Usług)
 • prawo do przenoszenia danych osobowych

6. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”, a w szczególności:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom)
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy)
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Jednocześnie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

8. Strony Internetowe osób trzecich

Nasz Serwis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.