Informacje o dostawcy

Informacje o dostawcy

Dostawcą usługi medialnej pod nazwą sportowa.tv jest firma Stream Vibes Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000846619, NIP 1251707631. Regon 386527171.

Dane kontaktowe:
Stream Vibes Sp. z o.o.
ul. Powstańców 60 lok. 122
05-091 Ząbki
email: [email protected], [email protected]
WWW: streamvibes.pl, sportowa.tv

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. sportowa.tv uzyskała koncesję KRRiT o numerze 826/2022-TK.

Dane kontaktowe:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
WWW: krrit.gov.pl

W skład Zarządu firmy Stream Vibes Sp. z o.o. wchodzą:

  • Witold Sokołowski
  • Marzena Sokołowska

Beneficjentami rzeczywistymi usługi medialnej sportowa.tv są:

  • Witold Sokołowski
  • Marzena Sokołowska

Informacja o beneficjentach rzeczywistych dostęna jest na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/